ആരാധകന് വേണ്ടത് മീരയുടെ ഉപയോഗിച്ച അടിവസ്ത്രം..!! നടിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ!!

തന്‍റെ ഉപയോഗിച്ച അടിവസ്ത്രം ചോതിച്ച ആരാധകന്‍ മീരാനന്ദന്‍ കൊടുത്ത കിടിലന്‍ മറുപടി കണ്ട് നോക്കൂ.
ഇമ്മാതിരി അച്ഛനാരെന്നറിയാത്തവനോട്‌ ഞാന്‍ എന്ത് പ്രതികരിക്കാന്‍ എന്നായിരുന്നു മീരയുടെ പ്രതികരണം..ആരാധകന് വേണ്ടത് മീരയുടെ ഉപയോഗിച്ച അടിവസ്ത്രം..!! നടിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ!!
Meera Nandan is an Indian actress who works in the South Indian Film industry. She started her career as a television host in Malayalam television and went on to become an actress, mostly appearing in Malayalam language films.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *