ഏതൊക്കെ വേദനകള്‍ക്ക് നമ്മള്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കണം എന്ന് നോക്കാം. ഇനി പറയുന്ന ഓരോ വേദനയും നമ്മള്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം

ഏതൊക്കെ വേദനകള്‍ക്ക് നമ്മള്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കണം എന്ന് നോക്കാം. ഇനി പറയുന്ന ഓരോ വേദനയും നമ്മള്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകള്‍ ഒരു കാരണവശാലും അവഗണിക്കരുത്. ഇത് ചെറിയ വേദന ആണെങ്കില്‍ പോലും അതിനു പ്രാധാന്യം നല്‍കണം.

കാരണം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ചില്ലറയല്ല എന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ. പലപ്പോഴും തുടക്കത്തില്‍ ചെറുതായി തുടങ്ങുന്ന വേദന പിന്നീട് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കും മറ്റു രോഗങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *