മുത്തശിയെ തല്ലിയത് എന്തിന് എന്ന് ചോദിചപ്പോള്‍ ഇവള്‍ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ മനുഷ്യ ജന്മം.

മുത്തശിയെ ചെറുമകള്‍ തല്ലിയ കാരണം കേട്ട ചാനലുകാര്‍ പോലും ഞെട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരും ഈ ലോകത്തുണ്ടോ, വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *